Välkommen till Pedersöre tingshusmuseums hemsida!
Fredagen 30.10.2015 avtäcktes en minnesplakett som donerats av Anna-Maja Henriksson.
Texten lyder så här:

PEDERSÖRE TINGSHUS
Pedersöre tingshus färdigställdes år 1787 under ledning av skeppsbyggmästaren Johan Jakobsson Klubb (1750-1820), från Östensö, Pedersöre, för dåvarande Österbottens medledels domsagas behov. Ritningarna var godkända av Gustav III och tingshuset är veterligen det enda bevarade tingshuset i Finland, från den tiden som står på ursprunglig plats. Det sista tinget satts i tingshuset den 16 mars 1967. Denna minnesplakett har donerats av justitieminister Anna-Maja Henriksson den 7 januari 2014.

PEDERSÖREN KÄRÄJÄTALO
Pedersören käräjätalo valmistui vuonna 1787 Pedersören, Östensön kylästä olleen laivanrakennus-mestarin Johan Jakobsson Klubbin (1750-1820) johdolla, silloisen Pohjanmaan keskeisen tuomiokunnantarpeita varten. Piirustukset olivat Kustaa III:n hyväksymiä ja käräjätalo on tiettävästi ainoa siltä ajoilta säilynyt ja alkuperäisellä paikalla sijaitseva käräjätalo Suomessa. Käräjätalon viimeiset käräjät istuttiin maaliskuun 16. päivänä 1967. Tämän muistolaatan lahjoitti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tammikuun 7. päivänä 2014.