Bli medlem / Ryhdy jäseneksi

Du ansluter dig till föreningen genom att betala in medlemsavgiften till föreningens bankkonto i Pedersörenejdens Andelsbank FI31 5567 0720 1091 01.

Medlemsavgiften för 2018 är 20 euro. Vi ber dig samtidigt sända dina kontaktuppgifter till föreningens sekreterare (epostadress hittar du under kontakter) så att den medlemsinformation som sänds ut når dig. Möten sammankallas per mail. 

Vi önskar dig välkommen med!

.............................

Voit ryhtyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen pankkitilille FI31 5567 0720 1091 01 Pietarsaaren Seudun Osuuspankkiin.

Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 20 euroa. Pyydämme teitä samalla myös lähettämään yhteystietonne yhdistyksen sihteerille, jotta jäseninfomme tavoittaa teidät (sähköpostiosoite löytyy yhteystietosivulta).

Toivotamme teidät tervetulleeksi!