Kammarspel / Kamarinäytelmä

Föreställningen visats 2017 och 2018.

En tidsbild av en rättegång i slutet av 1800-talet i autentisk miljö.

Pedersöre Tingshusmuseum r.f. sätter upp ett kammarspel utgående från ett äkta rättsfall från 1860 – talet i den autentiska domstolsmiljön i tingshuset invid Pedersöre kyrka.
Som domare får vi se Christer Eriksson och kronolänsmannen spelas av Mikael Nyman. Även andra jurister finns med bland aktörerna, men vi har också tagit hjälp av ”riktiga” skådespelare.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vill du gå mellan Aspegrens och Tingshuset 
så kan du följa den historiska vägen via Rackartåget! 

Rackartåget är en del av kyrkvägen till Pedersöre kyrka och användes av de invånare som bodde i socknens norra och östliga byar. Dessutom användes vägsträckan av prästerna då de tog sig från prästgården till kyrkan.

Namnet Rackartåget har vägen fått efter de personer som blev dömda av kyrkorådet till straff av olika slag och sedan fick gå denna väg från prästgården till kyrkan där bestraffningen skedde. Rackarkärra brukar den vagn eller kärra kallas, som man körde de dödsdömda på till avrättning.
Ordet är besläktat tyskans ”Racker”, som var namn på en person som rensade kloaker och avträden. Rackare kallades också den dräng som hjälpte bödeln. Senare har ordet har kommit att bli ett skällsord i betydelsen; skurk, bov, bandit och dylikt. Ordet ”rackare” lever kvar i modernt språkbruk bl.a. i benämningen; rackartyg och i ortnamn som t.ex. Rackarberget utanför Jakobstads hamn.

”Rackare” har också de kallats som tog hand om självdöda kreatur och som skötte slaktning av hästar.

Med ordet ”tåg” menade man tidigare en väg som gick mellan två stenmurar.
text: Guy Björklund

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAMARINÄYTELMÄ 

autenttisessa ympäristössä esitetty ajankuvaus oikeudenkäynnistä 1800-luvun lopulta.

Koska vuonna 2017 oli Suomen 100-vuotisjuhla, ja käräjätalon käyttöönotosta oli kulunut 230 vuotta ja viimeisten käräjien pidosta oli kulunut 50 vuotta, Pedersören Käräjämuseo ry. järjesti kamarinäytelmän, joka perustuu aitoon oikeustapaukseen vuodelta 1860. Kamarinäytelmä pidetään autenttisessa tuomioistunmiljöössä käräjätalossa Pedersören kirkon lähellä.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mikäli haluat kävellä Käräjätalolta Aspegrenin puutarhalle, voit kävellä historiallista Rackartågetia pitkin!


Rackartåget on osa ”kirkkotietä”, joka johtaa Pedersören kirkolle. Tätä tienpätkää käyttivät pitäjän pohjois- ja itäkylissä asuvat asukkaat, sekä papit kun he tulivat pappilasta kirkolle.

Rackartåget sai nimensä henkilöistä, jotka kirkkoneuvosto tuomitsi eri rangaistuksiin ja jotka sitten kävelivät tätä tietä pitkin pappilasta kirkolle, missä rangaistukset toteutettiin. Vaunua, jota käytettiin, kun vietiin kuolemaantuomittuja teloituspaikalle, kutsuttiin nimellä ”rackarkärra”.

Sana on sukua saksan sanalle ”Racker”, joka tarkoittaa henkilöä, joka puhdisti viemäreitä ja käymälää. Myös renkiä, joka auttoi pyöveliä, kutsuttiin nimellä ”rackare”. Sanasta tuli myöhemmin haukkumasana, joka tarkoittaa roistoa, konnaa, rosvoa jne. Sanaa ”rackare” käytetään vielä tänä päivänäkin esim. nimityksessä ”rackartyg” sekä paikannimissä kuten esim. Rackarberget, joka sijaitsee Pietarsaaren sataman ulkopuolella.

Myös niitä, jotka käsittelivät itsestään kuolleita eläimiä ja teurastivat hevosia, kutsuttiin nimellä ”rackare”.
Sanalla ”tåg” tarkoitettiin ennen vanhaan tietä, joka kulkee kahden kivimuurin välillä.


 teksti: Guy Björklund