Styrelsen / Hallitus


ordförande
Christer Eriksson, advokat

viceordf. 
Maria Lunabba, häradsskrivare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

sekreterare och kassör 
Agneta Ström-Hakala, VH, bankdirektör, Pedersörenejdens Andelsbank

medlem 
Anne Ekstrand, stadsjurist, stadsdirektörens ersättare, staden Jakobstad

medlem 
Annika Holmström, advokat

medlem 
Bjarne Häggblom, ingenjör, Bj. Häggblom Ab, Oy

medlem
Björn Beijar

medlem 
Diana Söderbacka, förvaltningsdirektör, Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

.................

puheenjohtaja
Christer Eriksson, asianajaja

varapuheenjohtaja 
Maria Lunabba, henkikirjoittaja, vastuualuepäällikkö, Länsi-Suomen maistraatti
sihteeri ja rahastonhoitaja

Agneta Ström-Hakala, VH, pankinjohtaja, Pietarsaaren Seudun Osuuspankki

Anne Ekstrand, kaupunginlakimies, kaupunginjohtajan sijainen, Pietarsaaren kaupunki
Annika Holmström, asianajaja

Bjarne Häggblom, asianajaja, Bj. Häggblom Ab, Oy

Björn Beijar

Diana Söderbacka, hallinnonjohtaja, Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä